Ekonomikonsult i Väst

Tjänster

Våra tjänster

Löner

Vi sköter allt ifrån månatliga lönespecifikationer till kontrolluppgifter

Bokslut

När det är dags för bokslut sköter vi allt från bokslutstransaktioner till påskriven revisionsberättelse

Administration

Går du i uppstartstankar, planerar ombildning mm?

vi hjälper dig med administrationen

Redovisning

Vi erbjuder hjälp med all bokföring, från den lilla enskilda firman till helhetsskötsel av ekonomifunktionen på företaget Allt anpassat efter dina och ditt företags behov

Deklarationer

Vi hjälper till med både privata och bolagsdeklarationer

Vi hjälper dig


Vill du lämna ifrån dig allt pappersarbete eller vill du ha en ekonom på plats i företaget? Vi kan utföra båda dessa uppgifter


Behöver du hjälp med din enskilda firman, HB, KB eller ditt akteibolag, så är vi vana att arbeta med alla företagsformer


Vi tillhandahåller de flesta tjänster inom ekonomi och administration


  • Löpande bokföring
  • Löner
  • Bokslut
  • Deklarationer
  • Årsredovisningar
  • Bolagsbildningar
  • Rådgivning

 FÖR NYHETER OCH TIPS

Följ oss på facebook

Ekonomikonsult i Väst

tel 010-303 99 60